"Dövlət və Din" jurnalı № 01 (75) 2023

"Dövlət və Din" jurnalı № 01 (75) 2023 Aydın Əlizadə – Erməni kilsəsinin Azərbaycanda fəaliyyətinin siyasi aspektləri (1944-1964) Yeganə Rəhnulla – Azərbaycanda saxlanılan Əbu Leys əs-Səmərqəndi və əl-Leysi əs-Səmərqəndiyə məxsus əlyazma nüsxələrinin paleoqrafik xüsusiyyətləri Rəhim Həsənov – Artur Şopenhauerin irrasionalist konsepsiyasında iradə metafizik anlayış kimi Elnur Həsənov – Gəncədə son orta əsrlərdə şəhərsalma mədəniyyəti Elvüsal Məmmədov – Qarabağ xanlığında dini-mədəni birgəyaşayış təcrübəsi Rüstəm Hacıyev – Eynəlqüzat Miyanəcinin nəzərində dinlər və məzhəblərarası ixtilafın mahiyyəti və tolerantlıq anlayışı İlqar İsmayılzadə – İslamda hərbi kafirə silah satmaq Şəms Ağazadə – Yeniyetməlik dövründə emosional inkişaf və dini təsəvvür - Allah və peyğəmbər təsəvvürü Qüdrət Cəfərov – Əbu Hamid Əl-Qəzzalinin dini münasibət və davranışlar haqqında düşüncələri fonunda dindarlıq tipləri Məhəmməd Məmmədov – Şeyx Məhəmməd İbn əl-Həsən əl-Hürr əl-Amilinin elmi fəaliyyəti və əsərləri Ləman Eyvazova – Qafqaz İslam Ordusu və mart soyqırımı çağdaş vətən tarixşünaslığında Samir Kərimov – Atropatenanın qəbir tipləri və dəfn adətlərinin bəzi nəzəri məsələlərinə dair Ş.Nəcəfov, G.Hacıyeva, Ə.Əbdürəhmanov – Seyidlər küp qəbirləri nekropolu Aybəniz Alıyeva – Antik və orta əsr Qəbələ şəhərinin öyrənilməsi tarixindən