Sənədlər

 İnsan Hüquqlarının və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Haqqında Avropa KONVENSİYASI (çıxarış)
 
 “Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununa edilmiş dəyişiklik və əlavələrin SİYAHISI
 
 Azərbaycan Respublikası adından Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun QƏRARI
 
 Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin (dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallar istisna olmaqla) SİYAHISI (çıxarış)
 
 Sahibkarlıq fəaliyyətinə verilən icazələrin SİYAHISI (çıxarış)
 
 Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının QANUNU (çıxarış)
 
 Azərbaycan Respublikasının Cinayət MƏCƏLLƏSİ (çıxarış)
 
 Azərbaycan Respublikasının Mülki MƏCƏLLƏSİ (çıxarış)
 
 "Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin FƏRMANI (çıxarış)
 
 Azərbaycan Respublikasının Vergi MƏCƏLLƏSİ (çıxarış)
 
⎘ Azərbaycan Respublikasının Ailə MƏCƏLLƏSİ (çıxarış)
 
⎘ Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar MƏCƏLLƏSİ (çıxarış)
 
⎘ “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun
tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin FƏRMANI (çıxarış)
 
⎘ Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin SİYAHISI (çıxarış)
 
⎘ Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya MƏCƏLLƏSİ (çıxarış)
 
⎘ “Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 2 iyul tarixli 713-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin FƏRMANI (çıxarış)
 
⎘ Azərbaycan Respublikasının Torpaq MƏCƏLLƏSİ (çıxarış)
 
⎘ Azərbaycan Respublikasının Seçki MƏCƏLLƏSİ (çıxarış)
 
⎘ Dövlət orqanında dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün müraciət etmiş şəxsin dövlət qulluğuna qəbul edilməsinin mümkün olub-olmamasının qabaqcadan
yoxlanılması QAYDALARI (çıxarış)
 
⎘ Nəzarət markasının forması, uçotu, istifadəsi və verilməsi QAYDALARI
 
⎘ Nəzarət markasının nümunəsi
 
⎘ Dini təyinatlı ədəbiyyata (kağız və elektron daşıyıcılarında), audio və video materiallara, mal və məmulatlara və dini məzmunlu başqa
məlumat materiallarına yapışdırılması üçün nəzarət markalarının verilməsi HAQQINDA
 
⎘ Nəzarət markasının alınmasına görə ödənilən haqqın məbləği
 
⎘ Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi QAYDALARI
 
⎘ Müqəddəs kitabları öyrənmə kurslarının fəaliyyətinə nəzarət QAYDALARI