Suraxanıda “Dövlət - din münasibətlərinin tənzimlənməsində din xadimlərinin yeri və rolu” mövzusu müzakirə edilib. 30 noyabr 2022-ci il