Annenfeld Alman Lüteran kilsəsində tədbir keçirilib. 05 noyabr 2022-ci il