“Dinin siyasiləşdirilməsi milli təhlükəsizliyə və mənəvi dəyərlərə təhlükə kimi” mövzusunda konfrans keçirilib. 04 noyabr 2022-ci il