Komitənin təltif edilmiş əməkdaşlarına vəsiqələr və medallar təqdim olunub. 1 avqust 2022-ci il