Dövlət Komitəsinin könüllüləri Dinşünaslıq ekspertizası şöbəsinin iş prosesi ilə tanış olublar. 15 aprel 2022-ci il