Dövlət Komitəsində görüşlər keçirilib. 10 fevral 2020-ci il