Şriftin ölçüsü:

Saytın rəngi:

KOMİTƏ / 

Komitə haqqında

- Dövlət-din münasibətlərinə, din haqqında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərlə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə müraciət etmək; 
- dini təyinatlı ədəbiyyatın, əşyaların, dini məzmunlu başqa məlumat materiallarının istehsalı, idxalı və yayılmasına nəzarət etmək, dini qurumların və müvafiq dövlət orqanlarının müraciətlərinə əsasən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada razılıq vermək; 
- səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərin işlənib hazırlanması və yerinə yetirilməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ekspert və məsləhətçiləri cəlb etmək, onlarla müqavilələr (kontraktlar) bağlamaq;  

- qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövri mətbuat orqanı təsis etmək, xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər buraxmaq; 
- səlahiyyətləri çərçivəsində və Komitənin qarşısında duran vəzifələri həyata keçirmək məqsədilə müvafiq strukturlar təsis etmək; 

- respublikada mövcud olan dini təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti barədə məlumatlar almaq, bu müəssisələrdə, mütəxəssisləri cəlb etməklə, dini təhsillə bağlı yoxlamalar aparmaq, onların fəaliyyətində mövcud qanunvericiliyə zidd hərəkətlər olduğu təqdirdə dini mərkəz və ya müvafiq dövlət orqanları qarşısında bu barədə məsələ qaldırmaq; 

- dini təfriqə, məzhəb ayrı-seçkiliyi, milli təhlükəsizliyə zidd dini-siyasi təxribatlar və digər qeyri-qanuni dini fəaliyyətlə bağlı hərəkətlər və hallar barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və Nazirlər Kabinetinə mütəmadi olaraq məlumatlar vermək, bu barədə əlaqədar dövlət orqanları qarşısında məsələ qaldırmaq; 

- dini qurumların, eyni zamanda ayrı-ayrı şəxslərin dini etiqad azadlığı ilə bağlı qanunvericiliyə zidd hərəkətləri barədə onların təmsil olunduqları mərkəz və idarə qarşısında məsələ qaldırmaq; 
- Azərbaycan Respublikasının dini etiqad azadlığı ilə bağlı qanunvericilik aktlarının tələblərinə riayət olunmasını təmin etmək məqsədilə əsas olduğu təqdirdə qanunla nəzərdə tutulmuş formalarda dini qurumların fəaliyyətinə müdaxilə etmək; 

- dövlət təhsil müəssisələrində dinşünaslıq, din tarixi, dini-idraki, dini fəlsəfi fənlər və müqəddəs dini kitabların əsasları üzrə tədris proqramlarının, tədris vəsaitlərinin hazırlanmasında iştirak etmək; 

- vaxtilə müsadirə olunmuş və başqa məqsədlər üçün istifadə edilən dini obyektlərin dini icmalara qaytarılması barədə qanuna müvafiq şəkildə aidiyyatı təşkilatlar qarşısında məsələ qaldırmaq; 

- səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə metodik və təlimat xarakterli göstərişlər, məsləhət və izahatlar vermək; 

- qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər hüquqları həyata keçirmək.