Qaynar Xətt: 437 31 15

Dinimiz milli-mənəvi sərvətimizdir! Heydər ƏLİYEV

Ağdam rayonunun əsir abidələri

 

XX əsrin 50-ci illərindən sonra aparılan tədqiqat işləri buranın qədim insanların yaşayış məskənlərindən olduğunu sübut etmişdir. Üçoğlantəpə adlanan ərazidə aparılan tədqiqatlar nəticəsində qədim insanların bu ərazidə Eneolit dövründə (e. ə. IV-VI minillik) məskunlaşmağa başladığı müəyyən edilmişdir.  Rayon ərazisinin 88%-i 1993-cü il iyul ayının 23-də ermənilər tərəfindən işğal edilmişdir. 

Rayonun ərazisində qədim tarixə malik çoxlu memarlıq və incəsənət abidələri vardır. Buradakı tarixi memarlıq abidələri müxtəlif tarixi dövrləri əks etdirən nadir nümunələrdir. Rayonun onlarla tarixi yaşayış məskənləri Eneolit dövründən günümüzə kimi gəlib çatmışdır. Bu maddi-mənəvi abidələr müxtəlif bölgü əsasında qruplaşdırılmış və hər biri tarixə əsaslanaraq, “Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınılmaz mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcəsinə görə bölgüsü” adlı kitaba daxil edilmişdir.

Xaçındərbənd kəndində 1314-cü ildə inşa edilmiş Qutlu Musa oğlu türbəsi, Kəngərli kəndində XIV əsrə aid türbə, Ağdam şəhərində XIX əsrdə memar Kərbəlayi Səfixan Qarabaği (1817-1910) tərəfindən inşa olunmuş məscid, Boyəhmədli kəndində dua edən insan şəklində daş heykəl, Çəmənli kəndində məşhur övliyalardan olan Seyid Lazım Ağanın məqbərəsi rayonun tarixi-dini abidələrinin zənginliyindən xəbər verən milli-mənəvi sərvətlərimizdəndir.

Tarixi-dini abidələri

 Məbəd (VI əsr) – Kəngərli kəndi
 Məbəd (VI-VIII əsrlər) – Şahbulaq kəndi
 Məbəd (XV əsr) – Maqsudlu kəndi
 Məbəd (XVI əsr) – Salahlı – Kəngərli kəndi
 Məscid (XIX əsr) – Boyəhmədli kəndi
 Məscid (XVIII əsr) – Qiyaslı, Parpavənd kəndləri
 Məscid (1898-ci il) – Ağdam şəhəri

Ziyarətgahları

 Qutlu Musa oğlu türbəsi (1314-cü il) – Xaçındərbənd kəndi
 Türbə (XIV əsr) – Kəngərli kəndi
 Türbə (XVIII əsr) – Maqsudli kəndi
 Şeyx Nigar türbəsi (XVIII əsr) – Parpavənd kəndi
 Türbə (XIX əsr) – Ağdam şəhəri
 Türbə (XVIII əsr) – Parpavənd kəndi
 Türbə (XIX əsr) – Qarağac qəsəbəsi
 Uğrulla bəyin türbəsi (XIX əsr) – Qarağac qəsəbəsi
 Xanoğlu türbəsi (XIX əsr) – Ağdam şəhəri
 Pənah xanın türbəsi (XIX əsr) – Ağdam şəhəri
 Deşikli ocaq piri (ağac) – Qasımlı kəndi
 Eşq Abdal piri – Üçoğlan kəndi
 Əli pəncəsi (daş) – Yülbalı kəndi
 Seyid Manafın qəbri – Tağıbəyli kəndi
 Qara Piri ocağı – Papravəng kəndi
 Cındırlı piri – Kəngərli kəndi
 Seyid Lazım Ağanın məqbərəsi - Çəmənli kəndi
 Daş heykəl – Boyəhmədli kəndi
 Əli pəncəsi ziyarətgahı – Əliağalı kəndi

Tarixi memarlıq abidələri

 Pənah xanın imarəti (XVIII əsr) – Ağdam şəhəri
 İki sandığabənzər abidə (XVI əsr) – Ağdam şəhəri
 İqamətgah (XVIII əsr) – Şahbulaq kəndi
 Karvansara (XVIII əsr) – Şahbulaq kəndi
 Bürc (XVIII əsr) – Şahbulaq kəndi
 Sərdabə (XV əsr) – Ağdam şəhəri
 Hatəm Məlik qalası (XII əsr) – Ağdam şəhəri

Xəritədə bax

Dinə Dövlət Dəstəyi
Strateji Plan- 2014-2020-ci illər
Qaynar Xətt